pijl

eendragt-leden is onderdeel van de website van windmolen coöperatie De Eendragt

        

 Hieronder vallen ook de pagina's 

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

 

 Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

discussie

discussie

discussie

Ledenvergadering

Ledenvergadering

Lezingen

Lezingen

excursies

excursies

excursies

Welkom

                                                                                                                                                                                                                                             privacyverklaring

In dit gedeelte , eendragt-leden, willen we communiceren met onze leden. 

 

De Eendragt is een coöperatieve windmolen vereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen die gekozen zijn door de ledenvergadering.

Minimaal één maal per wordt er een ledenvergadering gehouden waar het, financiële, beleid wordt besproken. Tevens wordt er verantwoording afgelegd voor over het afgelopen jaar.

Als lid kunt U ook inloggen bij  mijn eendragt (uw eigen webportaal) waar u uw gegevens op to date kunt houden, de opbrengst van uw zonnepalen kan invoeren en de stand van uw certificaten kan inzien. Tevens kunt u, na 1 mei 2012 uw electriciteitlevering volgen.  mijneendragt

Bij lid worden dient men een certificaat aan te schaffen van minimaal € 50,00

De ledenvergadering bepaalt ieder jaar over de hoogte van de rente die hierop moet worden uitbetaald  

De ledenvergadering heeft beslist dat er alleen nog certificaten worden uitgegeven, om lid te kunnen worden, met een max van € 100,00. En dat men bij aanvang lidmaatschap in het werkgebied van De Eendragt moet wonen. (Kop van Noord Holland). De reden hiertoe is dat we momenteel geen nieuwe grote windenergieprojecten in uitvoering hebben. Zodra dat weer wel het geval is wordt de uitgifte van certificaten weer geheel opengesteld.

De leden worden voor de ledenvergadering uitgenodigd via  een nieuwsbrief per e-mail.

Naast het uitvoeren van diverse projecten, willen we de komende tijd veel aandacht besteden aan "van het gas los" en wat dat betekent voor onze regio.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden die actief willen zijn om onze leden te informeren over "van gas los".      

Rien Haasnoot

Voorzitter

Eljo Vos en Fred van Vliet

bestuurslid en secretaris

Peter Winters

Bestuurslid

Toekomstige bestuursleden ?

Krijn Harte

Penningmeester

Fred van Vliet

Secretaris

Frits van Muijden

bestuurslid

Projecten

Bij eendragt-wind en eendragt-zon geven we verdere uitleg over eigen projecten

De Eendragt (LW75)

Onze eerste molen was in juli 1993 een feit. De lokatie, een parkeer terrein nabij het zwembad “De Schots” in Denhelder, hebben we gekozen omdat daar geen bestemmingsplanprocedure moest worden gevoerd. De gemeente had daar zelf begin tachtiger jaren een 25 KW molen geplaatst die een stormachtige nacht niet had overleeft. Onze LW 15/75 is vervangen 

De Eendragt 2 (V29)

De vervanger heet Vestas V29. Op een lokatie ongeveer 100 meter vanaf Eendragt 1
In oktober 2002 werd De Eendragt 2 geplaatst. Bewust hebben we voor deze molen gekozen. We zochten een betrouwbare maar vooral stille molen omdat hij dicht bij woonhuizen en een zwembad kwam te staan.

oud en nieuwDe laatste loodjes van onze 8 jaar oude LW75

Windpark Anna Paulowna

Op de kanaaldijk in Anna Paulowna stond begin negentiger jaren het experimentele windpark van de Fa Bouma al een tijdje stil.

De Eendragt is toen benaderd om daar iets aan te doen.
Samen met particulieren en organisaties is WP Anna Paulowna opgericht.

De 16 Bouma-masten werden voorzien van LW 18/80 turbines en deze maakten hun eerste draaiuren in juli 1995.

Het park was eigendom van WP Anna Paulowna bv(9 molens) en Lagerweij Exploitatie bv (7molens). 

Windpark Westeinde

Medio 2005 werden de molens van WP Anna Paulowna afgebroken. Zij moesten plaats gaan maken voor grotere molens. 

Ook kreeg het park een nieuwe naam: “Windpark Westeinde” met als aandeelhouders WP Anna Paulowna en Lagerweij Exploitatie bv 
De 7 x NM52-900KW werden in februari 2006 opgeleverd en staan op een 50 meter mast. 

Na een vergunningen procedure van vijf is het park vernieuwd en draaien er sinds augustus 2018 7 x EWT 900KW

Eendragt leden 

 

Eendragt leden

t'Kerststalletje 

Op 27 december 2006 heeft ’t Kerststalletje zijn eerste bijdrage geleverd aan de duurzame energie. Deze molen heeft zijn naam te danken aan de lokatie met de gelijkluidende naam op de Nieuwe Haven. De procedures rond deze molen hebben meer dan 10 jaar geduurd. Voor een eerdere lokatie (Oostoever) hadden we reeds een bouwvergunning echter bezwaren van het vliegveld De Kooy deed ons verkassen. Uiteindelijk zijn we op Defensieterrein terecht gekomen. De V47 660KW exploiteren we met twee andere deelnemers in V.O.F. Oosterwind.

 Eendragt leden                             Eendragt leden

Zonnepanelen

In 2009 heeft De Eendragt bij leden en natuurorganisaties zonnepalen geinstalleerd. (63 lokaties, drie panelen) Deze zonnepanelen zijn in bruikleen en deopbrengst is voor eigen gebruik. Zij dienen wel maandelijks hun opbrengst op te geven bij de vereniging. 

Eendragt leden                         Eendragt leden                

Ledenvergadering