pijl

Bestuur van H.C.W.V De Eendragt

Rien Haasnoot    Eendragt leden                       Voorzitter        

Voorzitter sinds:   

Vertegenwoordigende  - aandeelhouder WP Westeinde .                   

Rien verzorgt tevens de ledeadministratie en is grondlegger van ons technisch archief waarin alle opbrengstcijffers zijn terug te vinden

Rien is ook molenaar                                                                    

 

Eendragt leden

Fred van Vliet    Eendragt leden                         Secretaris

Vertegenwoordigender  - aandeelhouder WP Westeinde

Fred is mede oprichter, maar ook de coördinator van de molenaars die bij toerbeurt een week dienst hebben.(molenaar van de wacht). Verder is Fred een bekend en gerenomeerd vogelaar en schrijver van het boek "Vogels in het puntje van Noord-Holland.

Fred is ook molenaar

 

Eendragt leden

Eljo Vos Eendragt leden Penningmeester/Vice-Voorzitter

Eljo is tevens beheerder van het poject mijn eendragt

projectbeheerder zon op buurthuizen

Eendragt leden

Frits van Muijden                algemeen bestuur

Vertegenwoordiger  Energiesamen

Frits is de functionaris Gegevensbescherming (privicywetgeving)

Frits is  algemene databeheerder 

Frits registreert alle opbrengstcijffers, waarvan hij maandelijks verslag doet aan vele instanties en organisaties.

 

 

Eendragt leden

Pieter Jan Duineveld           algemeen bestuur

Vertegenwoordiger RES/projecten

 

 

Eendragt leden