pijl

EnergieTransitie in Nederland

 

Volgens het plan van de Nederlandse regering moet Nederland in 2020 een van de duurzaamste landen van Europa zijn. De uitvoering van het programma was in handen van SenterNovem, later overgegaan in Agentschap NL en inmiddels overgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is een beleidsplan, gericht op de middellange termijn. De details van de praktische uitvoering kunnen niet geheel voorzien worden, doordat er nog vele vragen zijn, zowel op maatschappelijk als op technisch gebied.

Windenergie is bijvoorbeeld geen constante bron; wanneer het niet waait wordt er immers geen energie geproduceerd - een argument dat ook voor zonnepanelen geldt. Daarnaast zorgen tijdrovende vergunningaanvragen ervoor dat veel tijd nodig is om bijvoorbeeld een groot windmolenpark te realiseren. Ook de kosten per opgewekte MWh van windturbines en zonnecellen waren vele malen hoger dan bij fossiele brandstoffen, maar zijn nu concurrerend.

In februari 2018 besloot het kabinet-Rutte III om de winning van aardgas in Noordoost-Groningen af te bouwen en rond 2030 te staken. Daarnaast bepaalde het op 18 mei 2018, dat de twee oudste kolengestookte elektriciteitscentrales in het land, de Amercentrale en de Hemwegcentrale, uiterlijk in 2024 moeten overschakelen op een duurzame brandstof, bijvoorbeeld houtsnippers. Voor de nieuwgebouwde kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven geldt hetzelfde per 2029.