pijl

Ontwikkelingen - Nieuws

SDE+-regeling vanaf 2020 verbreed naar CO2-reductie

Eendragt leden

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met ingang vanaf 2020 wordt verbreed naar CO2-reductie.

Lees meer..........

Steun voor lokale energie-initiatieven

Eendragt leden

6 maart 2019

De gemeente Barneveld stelt de komende twee jaar in totaal 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het oprichten van lokale coöperaties. Die samenwerkingsverbanden kunnen plannen uitwerken voor het opwekken van duurzame energie én energiebesparing.

Lees meer........

Eneco trekt steun voor terugleversubsidie zonnepanelen in en pleit voor continuering salderingsregeling

Eendragt leden

Eneco trekt zijn steun in voor de invoering van de terugleversubsidie voor zonnepanelen. De inrichting van de subsidie die de Rijksoverheid voor ogen heeft, maakt het volgens Eneco tot ‘een administratieve draak’.

Lees meer.......

1650 zonnepanelen extra in Witteveen dankzij crowdfundingEendragt leden

Witteveen - In Witteveen staat iets bijzonders te gebeuren. Door middel van een unieke crowdfunding kan iedereen profiteren van zonne-energie opgewekt bij Biovender.

Er is plek voor 1.650 zonnepanelen op de verschillende daken aan de Meester JB Kanweg 105. Inmiddels doen al meer dan 150 huishoudens mee in het project Zonnedak Bloemen. Zo kan iedereen, ook mensen zonder een eigen geschikt dak voor zonnepanelen, bijdragen aan meer duurzame energie. Deelname in het zonne-energieproject staat voor iedereen open.

Lees meer........                                        

Leven met klimaatverandering

Eendragt leden

Voor iedereen die nog steeds niet overtuigd is van de consequenties van de opwarming van de aarde zou de zomer van 2018, een van de warmste ooit gemeten, de doorslag moeten geven. Over alle lengte- en breedtegraden heen worstelen regio’s met de gevolgen van grootschalige klimaatgerelateerde gebeurtenissen.

Lees meer.....

Een radicaal realistische visie op klimaatherstel

20 november 2018

natuur

Volgens het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, ’s werelds grootste wetenschappelijke autoriteit op het gebied van opwarming van de aarde 

Lees meer........

Energiecoöperatie Houten realiseert 780 zonnepanelen bij Zachtfruit Schalkwijk

Eendragt leden

Energiecoöperatie Opgewekt Houten laat 780 zonnepanelen bij Zachtfruit Schalkwijk. Deelnemers aan het collectieve pv-projecten zijn inwoners van Houten en buurgemeentes.

Lees meer..........