pijl

Ledennieuws

Op donderdag 19 mei 2022 houden we onze Algemen Ledenvergadering in het buurthuis De Zuidooster (Winnubst) Korvetstraat 77, 1784MP Den Helder. En via teams, uitnodiging en agenda volgen.

VERSTERKING BESTUUR

We hebben met onze duurzame ambities de wind vol in de zeilen. Kans om meters te maken. Het zeskoppig bestuur van De Eendragt is volop actief in allerlei werk- en overleggroepen maar gezien de voorkeur om tenminste in tweetallen te werken zou versterking daarbij zeer welkom zijn.  Vandaar deze oproep aan leden met enthousiasme voor de klimaatopgave: kom in de benen en meld je aan om actief te worden in het bestuur.      aan melder 

Zonnepanelen

Samen met het Buurtcollectief Den Helder hebben we in februari 2020 De buurthuizen Het Kraaiennest en De Viskom voorzien van zonnepanelen.
Dit zijn 52 zonnepanelen op het Kraaiennest en 36 zonnepanelen op De Viskom.
Op 25 augustus 2020 zijn de 95 zonnepanelen op het buurthuis Elto in gebruik genomen.


In ontwikkeling:
Buurthuis Zuidoost/Winnubst. Verduurzaming met zonnepanelen en warmte/koeling/ventilatie

Buurthuuis De Boerderij

 
Voor 2021 lopen er afspraken met 7-skoop, HCSC, dorpshuis Huisduinen en de nieuwe strandpost (Strand exploitatie)
  

Meer weten neem contact op met onze penningmeester

Regionale Energiestrategie Noord Holland Noord (RES)

 Per 1 juli 2021 besluiten de gemeenten over de RES 1.0

Een projectgroep uit de participatiecoalitie, w.o. de Eendragt, doet onderzoek Naar zon op parkeren en grote daken. Dit in de vier Noordkop gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

In Den Helder/Julianadorp zijn we samen met betreffende Stakeholders al stappen gezet. Wilt meer informatie, participatie@eendragtig.nl