pijl

Ledennieuws

 

Einde energie aan eigen leden via pilot Mijn Eendragt

Na ruim 9 jaar komt er een einde aan het project Mijn Eendragt, het leveren van energie opgewekt met de turbine bij het zwembad aan de leden van onze coöperatie. Het concept van Mijn Eendragt, leveren van zelfopgewekte elektriciteit tegen een gereduceerde prijs aan leden, was uniek in Nederland. Bijna 10 jaar geleden was de uitkomst van een zoektocht onder leveranciers van groene stroom dat alleen HVC, als nutsbedrijf van gemeenten in onze regio, hiermee aan de slag wilde. HVC deed dit als pilot om lerend te onderzoeken of een dergelijke vorm van zelflevering in de toekomst breder ingezet zou kunnen worden.

Deze zomer heeft HVC aan De Eendragt laten weten de pilot te beëindigen per 1 januari 2022. Het is HVC niet gelukt een modus te vinden om het in rekening  brengen van een afwijkende prijs voor een kleine groep kostenefficiënt te organiseren.

Het bestuur heeft opnieuw een poging gedaan om ideële leveranciers van groene stroom voor het concept Mijn Eendragt te interesseren. Dit is niet gelukt.

Dit betekent dat de 80 leden van De Eendragt die deelnemen aan de pilot “Mijn Eendragt” per 1 januari 2022 weer op een reguliere energieleverantie aangewezen zijn.

HVC zal de deelnemers tijdig een aanbod doen. Het staat iedereen vrij om gebruik te maken van een  andere leverancier.

Opbrengst V29 voor leden Eendragt

Het concept Mijn Eendragt is destijds ontstaan toen de V29 afbetaald was en zonder subsidie energieopbrengst realiseerde. Zelflevering is vanaf dag één van de coöperatie het ideaal geweest en het leveren van energie van een turbine ‘zonder kosten’ aan eigen leden via tussenkomst van een leverancier met nuts-principes, leek een goede manier om de leden te laten profiteren van hun inzet voor duurzame energie.

Nu de pilot eindigt, zoekt het bestuur een manier om vanaf januari 2022 de netto-opbrengst van de V29 ten gunste te laten komen van de leden. Dit kan eenvoudig door het rendement op certificaten te verhogen, een mogelijkheid is ook om jaarlijks alle leden een winstpercentage uit te keren als tegemoetkoming in de energielasten. Suggesties hiervoor zijn welkom! 

 

VERSTERKING BESTUUR

We hebben met onze duurzame ambities de wind vol in de zeilen. Kans om meters te maken. Het zeskoppig bestuur van De Eendragt is volop actief in allerlei werk- en overleggroepen maar gezien de voorkeur om tenminste in tweetallen te werken zou versterking daarbij zeer welkom zijn.  Vandaar deze oproep aan leden met enthousiasme voor de klimaatopgave: kom in de benen en meld je aan om actief te worden in het bestuur.      aan melder 

Zonnepanelen

Samen met het Buurtcollectief Den Helder hebben we in februari 2020 De buurthuizen Het Kraaiennest en De Viskom voorzien van zonnepanelen.
Dit zijn 52 zonnepanelen op het Kraaiennest en 36 zonnepanelen op De Viskom.
Op 25 augustus 2020 zijn de 95 zonnepanelen op het buurthuis Elto in gebruik genomen.


In ontwikkeling:
Buurthuis Zuidoost/Winnubst. Verduurzaming met zonnepanelen en warmte/koeling/ventilatie

Buurthuuis De Boerderij

 
Voor 2021 lopen er afspraken met 7-skoop, HCSC, dorpshuis Huisduinen en de nieuwe strandpost (Strand exploitatie)
  

Meer weten neem contact op met onze penningmeester

Regionale Energiestrategie Noord Holland Noord (RES)

 Per 1 juli 2021 besluiten de gemeenten over de RES 1.0

Een projectgroep uit de participatiecoalitie, w.o. de Eendragt, doet onderzoek Naar zon op parkeren en grote daken. Dit in de vier Noordkop gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

In Den Helder/Julianadorp zijn we samen met betreffende Stakeholders al stappen gezet. Wilt meer informatie, participatie@eendragtig.nl