pijl

Ledennieuws

Woensdag 26 mei Algeme Ledenvergadering

 Dit wordt vermoedelijk een videovegadering. Nieuwsbrief hierover volgt

VERSTERKING BESTUUR

We hebben met onze duurzame ambities de wind vol in de zeilen. Kans om meters te maken. Het zeskoppig bestuur van De Eendragt is volop actief in allerlei werk- en overleggroepen maar gezien de voorkeur om tenminste in tweetallen te werken zou versterking daarbij zeer welkom zijn.  Vandaar deze oproep aan leden met enthousiasme voor de klimaatopgave: kom in de benen en meld je aan om actief te worden in het bestuur.      aan melder 

Zonnepanelen

Samen met het Buurtcollectief Den Helder hebben we in februari 2020 De buurthuizen Het Kraaiennest en De Viskom voorzien van zonnepanelen.
Dit zijn 52 zonnepanelen op het Kraaiennest en 36 zonnepanelen op De Viskom.
Op 25 augustus 2020 zijn de 95 zonnepanelen op het buurthuis Elto in gebruik genomen.


In ontwikkeling:
Buurthuis Zuidoost/Winnubst. Verduurzaming met zonnepanelen en warmte/koeling/ventilatie

Buurthuuis De Boerderij

 
Voor 2021 lopen er afspraken met 7-skoop, HCSC, dorpshuis Huisduinen en de nieuwe strandpost (Strand exploitatie)
  

Meer weten neem contact op met onze penningmeester

Regionale Energiestrategie Noord Holland Noord (RES)

Met de ondertekening van het nationale Klimaatakkoord is vormgegeven aan de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Daarin is overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven (streven is 1,5 graad). Met het Klimaatakkoord zet Nederland de volgende stap op de weg naar een totale energietransitie, met als einddoel 95% CO2 reductie in 2050. Als afgesproken tussenstap op weg naar het einddoel is het eerste ijkpunt gezet op 2030, met de doelstelling 49% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken zijn hiervoor in het Klimaatakkoord vele maatregelen benoemd. Een daarvan is de Regionale Energie Strategie, de RES.

Voor het uitwerken en realiseren van deze doelen is regionaal en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt om nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Daarom hebben de overheden in het Interbestuurlijke Programma (februari 2018) afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak toe te passen, dat door 30 regio’s Nederland-breed wordt uitgevoerd. De regio Noord Holland Noord (NHN) is één van deze 30 RES-regio’s. De deel-regio Alkmaar vormen samen met de Kop van Noord Holland en West Friesland NHN.
De Eendragt doet actief mee in de discussie op regionaal en plaatselijk niveau. Twee bestuursleden bezoeken de discussiedagen. Graag willen we ze laten begeleiden door inwoners (Kop van Noord Holland) die geïnteresseerd zijn in de duurzame ontwikkeling van onze regio. Betrokken zijn we allemaal

Verslag gemeente Schagen                                        verslag gemeente Hollands Kroon 

                                               verslag gemeente Den Helder

Contact hiervoor.                                                                Meer over RES