Steun voor lokale energie-initiatieven

6 maart 2019

De gemeente Barneveld stelt de komende twee jaar in totaal 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het oprichten van lokale coöperaties. Die samenwerkingsverbanden kunnen plannen uitwerken voor het opwekken van duurzame energie én energiebesparing. In Voorthuizen is zo'n coöperatie al enige tijd actief, in Kootwijkerbroek zijn inmiddels ook stappen gezet. Het college van b en w verwacht dat straks in elk dorp in de gemeente Barneveld een coöperatie actief is.

Plannen op dit vlak zijn er inmiddels ook in De Glind, Kootwijk en Garderen. Om de start van een dergelijke coöperatie te ondersteunen, wil de gemeente nu per initiatief maximaal 10.000 euro subsidie verstrekken. ,,De komende twee jaar kan er per jaar maximaal 50.000 euro verdeeld worden'', is nu het plan. ,,Een startsubsidie helpt de lokale initiatieven en stimuleert de oprichting van coöperaties'', aldus het college. ,,Daarnaast toont de gemeente op deze manier waardering voor de initiatieven.''

Coöperatie Voorthuizen Duurzaam is al enige tijd bezig om vooral zonnepanelen op daken te stimuleren. Meer in het algemeen wil deze coöperatie het gebruik van duurzame energie in het dorp stimuleren en energiebesparing naar een hoger plan tillen. Eind vorig jaar kwam de coöperatie met het plan naar buiten om zo'n 5000 huishoudens in de gemeente Barneveld van zonnepanelen te voorzien, waarbij een constructie is bedacht dat woningeigenaren hun daken min of meer verhuren aan de coöperatie. Achterliggende gedachte is dat op deze manier ook mensen 'met een kleine portemonnee' de kans krijgen om aan de slag te gaan met panelen.

In Kootwijkerbroek is inmiddels ook een werkgroep van inwoners en ondernemers gestart met voorbereidingen voor een dergelijke duurzame coöperatie, die ook vooral aan de slag wil met zonnepanelen. Dit jaar moet deze coöperatie echt aan de slag gaan. In De Glind wordt, in samenwerking met de Rudolphstichting, ook gewerkt aan stimulering van zonnepanelen op daken en zijn er daarnaast plannen voor een kleine buurtmolen in het dorp.

,,De energietransitie wordt wel de grootste verbouwing van Nederland genoemd sinds de wederopbouw'', aldus het college. ,,Die kan niet plaatsvinden zonder actieve medewerking van de burger. Deze medewerking krijgt mede gestalte in de vorm van lokale energie-initiatieven, waarmee ook het draagvlak flink wordt vergroot.'' Het oprichten van een coöperatie is vrijwilligerswerk. ,,En dat kost veel tijd en doorzettingsvermogen om bewoners mee te krijgen en goed te informeren'', aldus het college, in toelichting op het besluit voor subsidie. De gemeente wil geregeld de vinger aan de pols houden bij de ontwikkeling van de verschillende nieuwe coöperaties.

Het collegebesluit is een logisch vervolg van de eerdere opstelling van wethouder Didi Dorrestijn om lokale initiatieven op het vlak van duurzame energie te ondersteunen. De gemeente Barneveld wil uiteindelijk in 2050 energieneutraal zijn en heeft zich daarom ten doel gesteld meer duurzame energie op te wekken en energie te besparen.