pijl

De Eendragt

De naamgever

De Ledenvergadering

 

 In 2020 wordt de openbare Algemene Ledenvergadering van De Eendragt gehouden op woensdag 13 mei in het Winnubustgebouw Korvetstraat 77 in Nieuw Den Helder 

Bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategi (RES), in de komende jaren, hebben we dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en actieve lede in andere functies                                                                          aan melder 

 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden in het Winnubustgebouw Korvetstraat 77 in Nieuw Den Helder 

:

Alle leden krijgen een uitnodiging via nieuwsbrief (e-mail)

De financiele bescheiden zijn voor leden in te zien op hun webportaal. 

Eendragt leden

 

 

 

 

 

 

                                  Archief

Eendragt leden

 

De eerste excursie

Bankje bij de V29

Excursie

Excursie

Excursie

eten na excursie