pijl

Cooperatieve windmolenvereniging De Eendragt

excursies

discussie

discussie

discussie

Ledenvergadering

Ledenvergadering

Lezingen

Lezingen

excursies

excursies

Welkom

                                                                                                                                                                                                                                                              privacyverklaring                 Cooperatieve vereniging De Eendragt  

 

De Eendragt is een coöperatieve windmolen vereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen die gekozen zijn door de ledenvergadering.

Minimaal één maal per wordt er een ledenvergadering gehouden waar het, financiële, beleid wordt besproken. Tevens wordt er verantwoording afgelegd voor over het afgelopen jaar.

Als lid kunt U ook inloggen bij  mijn eendragt (uw eigen webportaal) waar u uw gegevens op to date kunt houden, de opbrengst van uw zonnepalen kan invoeren en de stand van uw certificaten kan inzien. Tevens kunt u, na 1 mei 2012 uw electriciteitlevering volgen     mijn eendragt                                                                                              . 

Bij lid worden dient men een certificaat aan te schaffen van minimaal € 50,00

De ledenvergadering bepaalt ieder jaar over de hoogte van de rente die hierop moet worden uitbetaald  

De ledenvergadering heeft beslist dat er alleen nog certificaten worden uitgegeven, om lid te kunnen worden, met een max van € 100,00. En dat men bij aanvang lidmaatschap in het werkgebied van De Eendragt moet wonen. (Kop van Noord Holland). De reden hiertoe is dat we momenteel geen nieuwe grote windenergieprojecten in uitvoering hebben. Zodra dat weer wel het geval is wordt de uitgifte van certificaten weer geheel opengesteld.

De leden worden voor de ledenvergadering uitgenodigd via  een nieuwsbrief per e-mail.

Naast het uitvoeren van diverse projecten, willen we de komende tijd veel aandacht besteden aan "van het gas los" en wat dat betekent voor onze regio.

We zijn, permanent, op zoek naar nieuwe bestuursleden   

Rien Haasnoot

Voorzitter

Eljo Vos en Fred van Vliet

Penningmeester en secretaris

Peter Winters

Bestuurslid

Toekomstige bestuursleden ?

Krijn Harte

bestuurslid

Fred van Vliet

Secretaris

Frits van Muijden

bestuurslid

Ledenvergadering