pijl

Duurzaam Samen met De Eendragt

Welkom

                                                                                                                                                                                                                                                              privacyverklaring                 Cooperatieve vereniging De Eendragt

 

De Eendragt is een coöperatieve vereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen die gekozen zijn door de ledenvergadering.

Minimaal één maal per wordt er een ledenvergadering gehouden waar o.a. het, financiële, beleid wordt besproken. Tevens wordt er verantwoording afgelegd voor over het afgelopen jaar.

Als lid kunt U  inloggen bij  mijn eendragt (uw eigen webportaal) waar u uw gegevens op to date kunt houden, de opbrengst van uw zonnepanelen kan invoeren en de stand van uw certificaten kan inzien. Ook zijn de jaarlijkse financiële verslagen hier in te zien.    mijn eendragt                                                                                              . 

Bij lid worden dient men een certificaat aan te schaffen van minimaal € 50,00. Bij het verlaten van de vereniging krijgt u dit bedrag met rente terug. 

De ledenvergadering bepaalt ieder jaar over de hoogte van de rente die hierop moet worden uitbetaald  

De ledenvergadering heeft beslist dat er alleen nog certificaten worden uitgegeven, om lid te kunnen worden, met een max van € 100,00. En dat men bij aanvang lidmaatschap in het werkgebied van De Eendragt moet wonen. (Kop van Noord Holland). De reden hiertoe is dat we momenteel geen nieuwe grote windenergieprojecten in uitvoering hebben. Zodra dat weer wel het geval is wordt de uitgifte van certificaten weer geheel opengesteld.

De leden worden voor de ledenvergadering uitgenodigd via  een nieuwsbrief per e-mail.

Naast het uitvoeren van diverse projecten, willen we de komende tijd veel aandacht besteden aan de energietransitie en induvidueel gerichte duurzaamheids maatregelen

We zijn, permanent, op zoek naar nieuwe bestuursleden   

Rien Haasnoot

Voorzitter

Eljo Vos en Fred van Vliet

Penningmeester en secretaris

Toekomstige bestuursleden ?

Fred van Vliet

Secretaris

Frits van Muijden

bestuurslid

Ledenvergadering